संख्या नाम* लिंग म. नं. जाति  मोबाइल नम्‍बर  व्‍यवसाय  विभाग   पद नाम 
1 हरसहाय M 2 मीणा  9166122123 सरकारी  पशूपालन  ड्राईवर 
2 रामफूल M 3 मीणा  9784877399 सरकारी  भूजलविभाग  ड्राईवर 
3 गणेश कुमार M 4 मीणा  9549985227 सरकारी  लेखाकार  अकाउण्‍टैंट 
4 सीताराम M 4 मीणा  9928449610 सरकारी  पीडब्‍ल्‍युडी  लिपीक 
5 अर्जुन M 6 मीणा    सरकारी  पशू चिक्तिसा   
6 श्रवण M 6 मीणा    सरकारी  कस्‍टम विभाग  युडीसी 
7 कन्हैया लाल M 20 मीणा  9414069782 सरकारी  सुचना विभाग  एपीआरओ
8 रामकरण M 20 मीणा  9461207982 सरकारी  रेल्‍वे विभाग  स्‍टैशन मास्‍टर 
9 श्रवण लाल M 20 मीणा  9929652682 सरकारी  रेल्‍वे विभाग  गैगमैन 
10 बद्री M 26 मीणा  9785616861 सरकारी  कृषि विभाग  एओ 
11 रामकिशन M 26 मीणा  9784142929 सरकारी  भूजल विभाग  ड्राईवर 
12 जगदीश M 27 मीणा  9414851331 सरकारी  चिक्तिसा  ड्राईवर 
13 बिरदा M 29 मीणा  9983166946 सरकारी  रेल्‍वे विभाग  गैगमेन 
14 चिरंजी M 29 मीणा    सरकारी  रेल्‍वे विभाग  गैगमेन 
15 रेवड M 32 मीणा  9887999147 सरकारी  पशू चिक्तिसा   
16 मूल चन्द M 38 मीणा  800353386 सरकारी  रेल्‍वे विभाग  गैगमेन 
17 प्रताप M 39 मीणा  9950812113 सरकारी  एमईएस वाटरमैन 
18 रामजी लाल M 39 मीणा  9828776768 सरकारी  एमईएस एफजीएम
19 मोहन M 40 मीणा  9929230647 सरकारी  डाक विभाग  पोस्‍ट मास्‍टर 
20 महादेव M 43 मीणा  9309395024 सरकारी  रेल्‍वे विभाग  गैगमेन
21 रतन M 43 मीणा  9929796402 सरकारी  रेल्‍वे विभाग  गैगमेन 
22 भारमल M 44 मीणा  9887498035 सरकारी  रसद विभाग  आरएएस 
23 सांवला M 44 मीणा  9799048346 सरकारी  पंचायत राज  ग्राम सचिव 
24 रामू M 47 मीणा  9571362840 सरकारी  बैंक  लिपिक 
25 बीजाराम M 50 मोर्य  9799697739 सरकारी  पुरातत्‍व विभाग  च0 श्रेणी 
26 रामफूल M 51 मोर्य  8003509889 सरकारी  पंचायत राज  कृषि प्रवेशक 
27 बुद्धप्रकाश M 52 मोर्य  9680081401 सरकारी  राजफैड च0 श्रेणी 
28 मंजू देवी F 52 मोर्य    सरकारी  कृषि विभाग  एएओ 
29 लोकेश कुमार M 73 मीणा  7597789015 सरकारी  लेखाकार अकाउटैण्‍ट 
30 गजानंद M 74 मीणा  9660577330 सरकारी  रेल्‍वे विभाग  गेग मेन
31 गायत्री F 74 मीणा    सरकारी  राजस्‍व विभाग         
32 जगदीश M 76 मीणा    सरकारी  पशू चि क्‍त स     
33 राजेश कुमार M 77 मीणा  8000430952 सरकारी  रेल्‍वे विभाग  गार्ड 
34 सत्यनारायण M 83 मीणा  9414421885 सरकारी  रेल्‍वे विभाग  टी0सी0
35 शंकर M 83 मीणा  9784268510 सरकारी  रेल्‍वे विभाग  गैगमेन 
36 रामावतार M 84 मीणा  8100451310 सरकारी  सीआरपीएफ ड्राईवर 
37 देवकी F 87 मीणा  9929234894 सरकारी  चिक्तिसा  नर्स 
38 शंकर M 87 मीणा    सरकारी  बैंक  लिपीक 
39 शंकर M 94 मीणा  9799425205 सरकारी  पशूचिक्तिसा